Rekisteriseloste

Tekme Oy:n rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 22.6.2016, muokkauspäivä 26.1.2018


Rekisterinpitäjä Tekme Oy

Terminaalitie 10

13430 Hämeenlinna
Y-tunnus: 2145554-9

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Tekme Oy, Tapio Vekka, toimitusjohtaja

tapio.vekka(at)tekme.fi
Puh. + 358 40 900 0150

Rekisterin nimi

Tekme Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoito. Asiakkaan verkkosivuilla antamasta palautteesta ei kerätä rekisteriin asiakastietoja. Tiedot tallennetaan nimettömänä ja myös luovutetaan eteenpäin nimettömänä tilaajan (kuten Hämeenlinnan kaupunki, Kanta-Hämeen Keskussairaala) edustajille. Tarjouspyynnöissä annettavat asiakastiedot tallennetaan asiakassuhteen hoitoa varten Tekme Oy:n ja Linnan Ateriapalvelut Oy:n yhteiselle verkkoasemalle ja tarvittaessa laskutusjärjestelmiin.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • etunimi ja sukunimi
 • yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero
 • ikä tai syntymäaika
 • henkilön kuva
 • alaikäisen käyttäjän huoltajan nimi ja yhteystiedot
 • sähköpostiosoite ja muut mahdolliset kirjautumis- tai rekisteröintitiedot, kuten nimimerkki tai muu yksilöintitieto
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot
 • palvelun käyttäjän edustaman yhtiön tai yhteisön nimi, yhtiön tai yhteisön yhteystiedot, asema yhtiössä tai yhteisössä
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot
 • asiakkaan tai käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan tai käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Evästeet (Cookies)

Tekme Oy:n sivuilla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jonka avulla internetsivujen ylläpitäjä tunnistaa sivuilla vierailijoiden käyttämät sivut ja näiden käytössä olevat selaimet sekä käytetyn IP-osoitteen. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut / Tools” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset / Internet options” -valikon kautta kohdasta ”Tietosuoja/Privacy”, ”Lisäasetukset/Advanced”. Valitse kohta ”Ohita automaattinen evästeiden käsittely / Override automatic cookie handling”, valitse sitten ”Estä/Block” kohdissa ”Ensimmäisen osapuolen evästeet/First party cookies” ja ”Kolmannen osapuolen evästeet /Third party cookies”. Valitse tämän jälkeen ”OK”.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta tai käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta tai käyttäjältä itseltään hänen ilmoittaessaan tietonsa rekisterinpitäjälle joko itse tai hänen suostumuksellaan yhteistyötaholtamme.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville tahoille. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tai Hämeenlinnan kaupungin edustajille, mikäli asiakas tai käyttäjä antaa siihen asianmukaisen luvan.

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tekme Oy säilyttää rekisterin sähköisesti salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatussa ympäristössä, johon pääsevät vain ne työntekijät, joilla on niihin työnsä puolesta oikeus. Järjestelmän omistaa KuntaPro Oy.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Site by Atomi.