Tekme Green – ympäristöystävällistä puhtautta

Ympäristöä säästävä TEKME Green -siivous on nyt täällä!
Mitä yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltava ja toteutettava ympäristösertifikaattin mukainen palvelu tarkoittaa?

Palvelut toteutetaan entistä tiiviimmässä yhteistyössä asiakkaan kanssa, sillä esimerkiksi vihreiden arvojen toteuttaminen vaatii ponnistuksia sekä asiakkaan että palveluorganisaation henkilökunnilta. TEKME Green tarjoaa ympäristöystävällistä siivousta puhtaudesta tinkimättä ja kustannuksia lisäämättä. Otamme palvelussamme huomioon kestävän kehityksen, jätteiden lajittelun tärkeyden, ympäristöystävälliset tuotteet sekä energian säästämisen. Yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi aidon kumppanuuden merkitys asiakkaan kanssa on suuressa roolissa.

Asiakkaan tukena ympäristötavoitteiden saavuttamisessa

Otamme ympäristönäkökohdat esille jo asiakastarvekartoituksessa ja sitoudumme tukemaan asiakasta ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Huomioimme kiinteistön ja toiminnan kehittämistarpeet ja neuvomme niihin liittyvissä muutostarpeissa, esimerkiksi jätteiden lajittelussa ja kulutustottumuksissa. Tuemme osaltamme energiansäästöä ja ympäristötavoitteiden toteutumista asiakkaan kumppanina.

Ympäristöystävälliset tuotteet

Hankinnoissa kiinnitämme huomiota tuotteiden elinkaariajatteluun. Suosimme ympäristömerkittyjä siivousaineita, -välineitä ja -koneita sekä tarvikkeita. Suosimme menetelmiä, joiden avulla voimme minimoida vedenkäyttöä sekä siivousaineiden kulutusta. Edellä mainituilla keinoilla pystymme säästämään pintamateriaaleja turhalta rasitukselta.

Jätteet kuriin

Suosimme työssämme kestotavaroiden käyttöä ja minimoimme jätteen määrän syntyä. Lajittelemme jätteet oikeaoppisesti ja huolehdimme käyttämiemme siivousaineiden, -välineiden ja -koneiden vastuullisesta hävittämisestä.

Osaava ja hyvinvoiva henkilökunta

Ylläpidämme henkilöstön ammattitaitoa ja ympäristötietoisuutta. Kiinnitämme huomiota ergonomiaan osana henkilöstön työhyvinvointia.

Tekme Green mukainen kestävä kehitys pähkinänkuoressa

  • eettisesti hyväksyttävät toimintatavat
  • henkilöstön hyvinvointi
  • raaka-aineiden ja energian tarkoituksenmukainen käyttö
  • päästöjen ja jätteiden synnyn minimointi
  • toiminnan vaikutusten arviointi

Avainsanat:

Lue myös:

 
7.11.2018 /

Retkieväiden tilaus kouluissa

Täältä löydät retkieväiden tilauskaavakkeen kouluja varten. Tilauskaavakkeeseen täytetään oppilasmäärä ja tarkka luokkatieto. Jos eväät tilataan ryhmälle, jossa on oppilaita useammalta […]

Lue lisää
 
6.11.2017 /

Juhlapyhät

Tekme tuottaa ruokaa yli 15000 annosta päivässä. Vuoden aikana tarjoamme myös useamman juhla-aterian.

Lue lisää
 
21.09.2017 /

Oiva-raportit Tekme

Oiva on Eviran koordinoima elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä. Oiva on yhtenäistänyt tarkastusta Suomessa ja kaikkien yritysten tulokset julkaistaan www.oivahymy.fi-sivulla.

Lue lisää
 
Site by Atomi.