Moniosaajakoulutukset käynnistyvät

Henkilöstö on voimavaramme.  Siksi panostamme henkilöstömme osaamiseen ja hyvinvointiin käynnistämällä siivous- ja ateriapalveluissa työskentelevien moniosaajakoulutukset. 

Siivous- ja ruokapalveluissa on yleisesti tavoitteena, että jokaisella työntekijällämme olisi vähintään oman alansa perustutkinto, ja henkilöstömme kykenee tulevaisuudessa työskentelemään tarvittaessa sekä siivous- että ateriapalvelun tehtävissä. Haluamme tukea ja mahdollistaa työtekijöidemme osaamisen laajentamisen järjestämällä koko 260 työntekijällemme moniosaajakoulutuksen. Koko henkilöstömme osallistuu tähän koulutukseen.

Koulutus on räätälöity Toimitilapalveluiden sekä Linnan Ateriapalvelun tarpeeseen ja Hyria-koulutus on valittu järjestämään moniosaajakoulutuksen oppisopimuskoulutuksena. Työnantaja maksaa kaikki kustannukset ja koulutuspäivät ovat pääosin Hämeenlinnassa. Koulutus on merkittävä panostus työntekijöiden osaamiseen sekä työhyvinvointiin.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena henkilöille, joilla ei ole alan peruskoulutusta tai on vanhentunut tutkinto sekä täydennyskoulutuksena heille, joilla on suoritettuna alan uusin tutkinto (laitoshuoltaja 2013 tai horeca 2004). Kaikki osallistuvat koulutukseen, joten koulutus on erillisenä palveluna muulle ryhmälle kuten käyttäjäpalveluhenkilöstöllemme. He osallistuvat yksittäisiin opintomoduuleihin molemmista tutkinnoista.

Henkilöstömme suorittaa hygieniapassin sekä sosiaali- ja terveysalan turvakortin.
Koulutus alkaa Tsemppipäivällä 9.3.2016, jolloin haku ensimmäisiin ryhmiin alkaa.

Lisätietoja antaa:
palvelujohtaja Teresa Ritala, p. 050 309 7853


Avainsanat: ,

 
Site by Atomi.